Komisyonlar

cuemm 29 - Kasım - 2008

BAŞKAN

Yönetim Kurulu adına topluluğu temsil eder ve yönetim kurulunun çalışmalarını düzenler. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantıya başkanlık eder. Çalışanları denetler, gözetir, kararları uygular ve uygulatır. Topluluğun önde gelen yetkilisi, görevlisi ve sorumlusudur.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla; çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetleri (kokteyller, özel geceler, balolar, yemekler ve eğlence günleri,spor – turnuva etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, tekne ve kültür gezileri,  çeşitli kurslar, gösteri sanatları, yıllık dönemlerde forum-sempozyum -kongreler vb) düzenleyerek; üyeler için kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu aktivitelerin düzenlenmesi esnasında mezun ve öğrencilerin iletişim halinde birlikte hareket edebilme yetilerinin geliştirilmesi, organizasyonlar esnasında tüm üyelerin birbiriyle etkileşim halinde bulunarak kişisel iletişimlerini üst düzeye çıkarabilmek ve derneğin gelecekteki faaliyetlerine fayda sağlayacak maddi ve manevi kaynak yaratarak ÇÜEMM markasının imajını güçlendirmektir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU

Esas amacı derneğin bilişim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sorumlulukları; Faaliyet alanları: Yapılacak işler, koordinasyonu sağlanacak işler: Bilgisayar, yazıcı, faks ve bunun gibi diğer bilişim sistemlerinin bakım ve işletilmesinin sağlanması , web sitesinin işletilmesi, düzenli şekilde aktif halde bulundurulması, webmaster ile gerekli koordinelerin yapılması,  Bilgi dosyasının elektronik ortamda güncel halde bulundurulması mümkün olduğu takdirde web ortamında yayınlanması, bilgi sisteminin oluşturularak mümkün olduğu takdirde web ortamında yayınlanması , toplulukla ilgili her türlü sununun bilgisayar ortamında hazırlanması ,  faaliyet planında yer alan faaliyetlerin WEB sitesine girilmesi, web sitesinde görüntülenmesi istenen haber, duyuru ve diğer bilgilerin günlük olarak girilmesi , web sitesinde yer alan üye bilgileri, firma bilgileri ve iletişim bilgilerinin sürekli güncel durumda bulundurulması, Web sitesine girilen her Türlü haber ve dokümanın bilgisayar ortamında arşivlenmesi,  fotoğraf arşivinin düzenli şekilde bulundurulması,  Her türlü dokümanın bilgisayar ortamında  hazırlanması , misyon ve vizyonuna uygun olarak, bilişim sistemleri ile ilgili kısa-orta ve uzun vade hedeflerini belirleyerek Yönetim Kurulunun onayından sonra bu hedefleri gerçekleştirmek , Başkan, YK  tarafından bilişim sistemleri ile ilgili faaliyetler ve idari faaliyetler konusunda verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir. Belirtilen görevleri yönetim kurulu gözetim,  denetim ve sorumluluğunda yürütür.

ÜYELER:

 • Yunus KALDIRIM [Lider]
 • Emre ÇAKMAK [Grafik Tasarım]

GENEL SEKRETER & SAYMAN

Genel Sekreter

Başkanın geçici veya süresiz ayrılmalarında Genel Sekreter, Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir. Ayrıca Genel Sekreter, topluluğun tüm büro işlerini yürütür. Karar defterini tutar, yönetim kurulu toplantılarını düzenler, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtımını yapar, yönetim kurulu kararlarını yürütür ve yönetim kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Gelen ve giden evrak defterini, üye kayıt defterini, bütün yazışmaların dosyalarını ve yazışmalarla ilgili bütün işlemleri yapar, tanzim eder, yönetim kuruluna iletir. İç ve dış yazışmaları hazırlar ve Başkanla birlikte imzalar. Komisyonlar arası koordinasyonu, resmi ve özel kurumlarla ilişkileri sağlar. Topluluk üyeleri ve halkla ilişkileri düzenler, basınla ilişkileri sağlar ve topluluğun basın sözcülüğünü yapar. Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile ülke içi ve dışı temas ve toplantılara katıl ır. Kurulun görev dönemi sonunda hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını hazırlar.

Sayman

Topluluğun tüm parasal işlerinden ve bu işlemlerin defterlere ve kayıtlara geçirilmesinden, toplulukla ilgili, sigorta, üyelerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konulardan sorumludur. Topluluk adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, topluluk gelirlerinin her çeşidinin izlenmesini ve derlenmesini sağlar. Muhasebe işlerinin sorumlusudur. Sergi ve balo gibi gelir getiren sosyal faaliyetlerin maddi sorumlusudur. Gereğinde yönetim kurulunun oluru ile yardımcı personelden yararlanabilir.

ÜYELİK KOMİSYONU

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans, y.lisans, doktora mezunları ile bölüm öğretim görevlilerinin topluluğumuza üye olma sürecinden sorumludur. Yıllar bazında mevcut mezun veritabanından bu süreç içinde sürekli olarak mezunlarımıza bu oluşum hakkında tanıtım yaparak, web sitemiz (www.cuemm.org) aracılığı ile bilgi vermek ve üye kayıtlarını sağlamak asli görevleri arasında yer almaktadır. Üye olmayan mezunlarımızın iletişim bilgilerini temin etmek, mevcut kayıtlı üyelerimizin veritabanındaki bilgilerinin güncelliğinin denetimini yapmak komisyonun amaçlarından biridir. Ayrıca halen eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilere EMÖT (Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu) aracılığı ile iletişime geçip, ÇÜEMM kültürünü daha iyi anlamalarını sağlamak komisyonun sorumlulukları içindedir. Öğrenci – Mezun dayanışmasının süreklilik arz etmesi için alınan aksiyonları organize etmek. Örneğin; staj yerlerinin ayarlanmasına yardımcı olmak, eğitim süresi boyunca almış olduklarını projeler için gerekli araştırma ve uygulama imkanlarını yaratmak gibi.

PROJELER KOMİSYONU

ÇÜEMM Topluluğunun  vizyonuna ulaşması ve misyonunu gerçekleştirebilmesi için topluluk tarafından tespit edilen konularda (eğitim,danışmanlık,kongre-konferans..vs) topluluk insan kaynağını ve imkanlarını kullanarak, ihtiyaç duyulan hallerde yerel, ulusal, uluslararası sivil toplum,özel veya resmi organizasyonlarla temasa geçerek proje gruplarının oluşturulması. Bu proje gruplarının diğer komisyonlar ile koordinasyonunu sağlamak ve yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

Vizyon, misyon ve değerlerine sahip çıkılmasını sağlayarak ÇUEMM topluluğunun ilerleyerek başarılı bir takım çalışmasını sergileme amacında olan İnsan Kaynakları Komisyonu, Başkana bağlı ve diğer komisyonlarla da işbirliği içerisinde olarak faaliyetlerini yürütür. Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin üniversite eğitimleri boyunca ve mezunlarının ise iş yaşamında sürekli ihtiyaç duyabilecekleri öncelikli ihtiyaçları belirler ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda da hazırlanan programların zamanında uygulamasını sağlar. Komisyon piyasada son durumları daha iyi analiz ve takip edebilmek için kendi içinde alt komisyonlarını sektörsel tabanda oluşturmuştur. Bu sayede birçok şirket ile bağlantıları sağlayarak sözlü ve yazılı mülakatlar, stajlar, yarı zamanlı işler için E.M. öğrencilerine ve mezunlarına destek olmayı hedefler. Gerek iş gerekse özel yaşamlarında sürdürülebilir iletişim zinciriyle takımını kuracaktır.

Etkinlik Takvimi

Gelecek Etkinlikler

  • Şu anda hiç bir etkinlik yok.
 • Sen de fikrini paylaş
 • Forum

  ?>
  • Arşivler

  • İstatistik

   • Üye Sayısı: 420
   • Yazı Sayısı: 141
   • Yorum Sayısı: 68
  • Bizden Görüntüler

   103.jpg 138.jpg 152.jpg 4 dsc01201.jpg dsc01205.jpg dsc01329.jpg dscf0279.jpg n531612481_421127_7496.jpg n531612481_508591_5010.jpg sl272659.jpg